Samenwerking tussen GGZ en UWV gericht op re-integratie van mensen met een matige tot ernstige psychische stoornis

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)350-355
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
Volume23
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - okt.-2015

Citeer dit