Sancties en doelstellingen van Europese informatieplichten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

306 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)206-213
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2015
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 2015

Citeer dit