Sancties op schending van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)154-161
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken
Volume2013
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug-2013

Citeer dit