Sancties zonder houdbaarheidsdatum: Reactie op ‘Belangrijke beperkingen van de gerechtelijke onderzoekmethode'

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

174 Downloads (Pure)

Samenvatting

Gedragskundige rapportage die onder druk van de naderende terechtzitting tot stand komt, kent vaak zodanige beperkingen, is vaak dermate onvoldoende uitgewerkt en prematuur en kent zo’n foutmarge dat het de strafrechter voor de ‘onmogelijke taak’ stelt om - indien het feit bewezen is - de juiste keuze te maken tussen langdurige gevangenisstraf en TBS. Om tot een betere straftoemeting te komen, bepleitten de hoogleraren Anton Loonen (farmacologie), Peter van Panhuis (forensische psychiatrie), en Ronald Meester (wiskunde) in
een eerder dit jaar in het NJB verschenen artikel een aantal veranderingen in het strafproces. Maar de oplossing voor de door de auteurs vastgestelde problemen bij de straftoemeting moeten niet worden gezocht in de heropening van onherroepelijke einduitspraken. Dat is in strijd met de rechtszekerheid. Ook bestaat er geen aanleiding de vaststelling van de mate van schuld, in casu de toerekening, anders vorm te geven dan nu het geval is. Hoe dan het gesignaleerde probleem van de foutmarge in de straftoemeting aan te pakken?
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer1227
Pagina's (van-tot)1675-1680
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume89
Nummer van het tijdschrift25
Vroegere onlinedatum5-jun.-2014
StatusPublished - 27-jun.-2014

Keywords

  • sanctions, sentencing, expert opinions, legality principle

Citeer dit