Sandra Langereis, De woordenaar. Christoffel Plantijn, ‘s werelds grootste drukker en uitgever (1520-1589)

  OnderzoeksoutputProfessional

  237 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer29
  Aantal pagina's3
  TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden/Low Countries Historical Review
  Volume130
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 29-apr.-2015

  Citeer dit