SARS-CoV-2-specific hotspots in virus-host interaction networks

Herbert B Schiller, Merlijn van Breugel, Martijn C Nawijn*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
18 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)806-808
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Immunology
Volume22
Vroegere onlinedatum21-jun.-2021
DOI's
StatusPublished - jul.-2021

Citeer dit