Satire and the law: an interview with German lawyer Gabriele Rittig

Brigitte Adriaensen, Andrew Bricker, Alberto Godioli, Ted Laros*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)483-499
Aantal pagina's17
TijdschriftHumor-International journal of humor research
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 3-aug-2022

Citeer dit