Scaling of the failure stress of homophase and heterophase three-dimensional spring networks

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
264 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer094104
Pagina's (van-tot)art - 094104
Aantal pagina's8
TijdschriftPhysical Review B
Volume65
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 2002

Citeer dit