Scapegoat Rituals in Ancient Greece

OnderzoeksoutputAcademic

5068 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)299-320
Aantal pagina's22
TijdschriftHarvard Studies in Classical Philology
Volume87
StatusPublished - 1983

Citeer dit