Scattergood, John Skelton: The Career of an Early Tudor Poet

  OnderzoeksoutputAcademic

  222 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)848-849
  TijdschriftSpeculum-A journal of medieval studies
  Volume90
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit