Schade en de bestuursrechter

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

189 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)179-191
Aantal pagina's13
TijdschriftOp tegenspraak: opstellen aangeboden aan prof.mr. L.J.A. Damen
StatusPublished - 2006

Keywords

  • Liability
  • Administrative law
  • Aansprakelijkheid
  • Bestuursrecht
  • 86.55

Citeer dit