Schadevergoeding (in natura) na eigendomsverlies door artikel 3:105: De condictio furtiva en het Nederlandse recht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)77-88
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
Volume36
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit