Schakelen met elektronspin dankzij tweedimensionale materialen

Talieh Sadat Ghiasi, Bart van Wees

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

Door het stapelen van atomaire lagen in zogenoemde vanderWaals heterostructuren kunnen unieke nieuwe materialen en schakelingen gemaakt worden, die gebruikmaken van de elektronspin. We laten zien hoe we die elektronspin kunnen sturen in een heterostructuurschakeling gemaakt van een enkele laag grafeen ingeklemd tussen atomaire lagen van een tweedimensionale halfgeleider en een isolator.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer8
Pagina's (van-tot)14-18
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Volume84
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - sep-2018

Citeer dit