Schatting van het aantal nieuwe patienten met diabetes mellitus type 2 in Nederland: ruim 65.000 per jaar in de leeftijdsgroep vanaf 50 jaar; Estimation of the number of new patients with diabetes mellitus type 2 in the Netherlands: More than 65.000 a year in age group from 50 years and older [4]

L.J. Ubink-Veltmaat, H.J G Bilo

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2306 - 2307
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume147
StatusPublished - 2003

Citeer dit