Schatvinding en de bescherming van cultureel erfgoed in Nederland en Engeland

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2020/1254
Pagina's (van-tot)1463-1468
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2020
Nummer van het tijdschrift20
StatusPublished - 2020

Citeer dit