Schematherapy in DID: Treatment length and related studies on dissociative amnesia

R. J. C. Huntjens*, M. M. Rijkeboer, A. Arntz

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

242 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer1711638
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Journal of Psychotraumatology
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 31-dec.-2020

Citeer dit