Schizophrenia spectrum disorders and dissociative disorders: The blurry boundaries between categorical diagnoses

Selwyn Benjamin Renard

Onderzoeksoutput

3572 Downloads (Pure)

Samenvatting

In lijn met de onderzoektrend die afstand neemt van categorische modellen van psychopathologie, wordt in dit proefschrift onderzocht in hoeverre schizofrenie spectrum stoornissen en dissociatieve stoornissen categorisch verschillende aandoeningen zijn. Het proefschrift begint met een overzicht van de literatuur gevolgd door nieuw onderzoek dat de uniekheid en de overlap van deze twee diagnostische clusters toetst. Verschillende benaderingen worden hierbij gebruikt, zo wordt er bijvoorbeeld door middel van netwerk analyse specifiek gekeken naar dissociatieve symptomen, die bij beide diagnoses voorkomen. Een andere studie is gericht op het experimenteel induceren van derealisatie, onafhankelijk van schizotypische ervaringen. Hoewel er verschillen zijn tussen schizofrenie spectrum stoornissen en dissociatieve stoornissen, blijkt uit dit proefschrift dat de grenzen tussen deze diagnoses niet zo duidelijk zijn als categorische modellen van psychopathologie, zoals het DSM-5, impliceren. De bevindingen van het proefschrift worden besproken in relatie tot veelbelovende projecten zoals RDoC, HiTOP en het netwerkmodel van psychopathologie.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Pijnenborg, Marieke, Supervisor
  • Aleman, Andre, Supervisor
  • Huntjens, Rafaele, Co-supervisor
Datum van toekenning9-nov-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6299-770-7
StatusPublished - 2017

Citeer dit