Schonere energiesector leidt tot meer vervuiling industrie

Steven Mous, Machiel Mulder

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Energietransitie wordt gezien als een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid, maar hoe effectief is het eigenlijk bij het verminderen van de broeikasgas-emissies? Is het wel zo dat het stimuleren van duurzame energieopwekking de emissies verlaagt?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)467-469
Aantal pagina's3
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume102
Nummer van het tijdschrift4754
StatusPublished - 12-okt-2017

Citeer dit