Samenvatting

Onderzocht is of er verschil in schoolsucces is in het voortgezet onderwijs tussen leerlingen in Friesland en in de rest van Nederland. Met gegevens van een grote cohortstudie van leerlingen in het voortgezet onderwijs is met beschrijvende statistieken en meerniveau-analyses gekeken of er verschillen zijn in advies, bereikte onderwijspositie tot en met het zesde cohortjaar, examencijfers en sector- of profielkeuze. De analyses wezen uit dat het advies, ook na controle voor de aanvangsprestaties (wat minder hoog was in Friesland), lager was van leerlingen met een laag of hoog prestatieniveau in Friesland. De gevolgen van deze onderadvisering voor het schoolsucces waren in Friesland iets minder ongunstig dan in de rest van Nederland. De bereikte onderwijspositie van leerlingen met ten hoogste een vmbo-advies was in het vijfde cohortjaar lager in Friesland dan in de rest van Nederland. De lagere aanvangsprestaties konden dit verschil volledig verklaren. Er was geen verschil in bereikte onderwijspositie van leerlingen met tenminste een vmbo/havo-advies. In Friesland waren de examencijfers van leerlingen hoger dan in de rest van Nederland, wat deels verklaard werd door de trend dat Friese leerlingen vaker naar een lager onderwijstype afstroomden. Friese leerlingen hadden daarom mogelijk een hoger onderwijsniveau aangekund. Vmbo-leerlingen met dezelfde leerlingkenmerken kozen in Friesland iets vaker voor de sector Economie dan voor Techniek dan in de rest van Nederland. Er waren geen verschillen in profielkeuze van havo- en vwo-leerlingen. De analyses wezen uit dat het lagere streefniveau in Friesland een nadelige invloed heeft op het schoolsucces van leerlingen.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Bosker, Roel, Supervisor
  • van der Werf, Margaretha, Supervisor
Datum van toekenning12-okt-2009
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036739528
Elektronische ISBN's9789036739511
StatusPublished - 2009

Keywords

  • Friezen (volk)
  • Voortgezet onderwijs
  • Studieresultaten
  • Friesland

Citeer dit