Schoolsucces van Friese vmbo-leerlingen: Verschillen in onderwijspositie, schoolloopbaanrendement en examencijfers tussen leerlingen in Friesland en de rest van Nederland

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-20
Aantal pagina's17
TijdschriftPedagogische Studiën
Volume86
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2009

Citeer dit