Schopenhauer and the Later Schelling in Dialogue on Mythology

Dennis Vanden Auweele

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  417 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  A dialogue on the nature of mythology between Schopenhauer and Schelling
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)451-474
  TijdschriftThe Journal of Religion
  Volume97
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - okt-2017

  Citeer dit