Schot in behandelperspectief intoxicatie groene knolamaniet: Ex vivo-onderzoek met humane nier- en lever-slices

Bart Dekkers, Astrid Broek, Monieb Ahmed, Sylvia Notenboom, Inge de Graaf, Daan Touw

OnderzoeksoutputPopular

Vertaalde titel van de bijdrageReport on treatment perspective for green Amanita phalloides poisoning: Ex vivo study with human kidney and liver slices
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)14-15
Aantal pagina's2
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
StatusPublished - 7-sep.-2018

Citeer dit