Schouder aan schouder?

Dick de Waard, Alje Kuiper, David Boekel, Douwe Jan Joustra, Mark de Lat, Jacqueline Hofstede

OnderzoeksoutputProfessional

50 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe het MKB en de overheid elkaar kunnen versterken in het behalen van de nieuwe duurzaamheidsdoelen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's19
StatusPublished - 27-sep.-2021

Citeer dit