Schrijven om te leren

J. Prenger, C.M. de Glopper

  OnderzoeksoutputProfessional

  261 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Onderwijs Bewijs, Schrijven om te leren bij Nederlands, Geschiedenis en Science. In deze eindrapportage wordt verslag gedaan van het Onderwijs Bewijs-project ‘Schrijven om te leren bij Nederlands, Geschiedenis en Science’, uitgevoerd door het Werkman locatie Dalton i.o. (voorheen locatie Belcampo van het Rölingcollege) in Groningen in samenwerking met het Expertisecentrum taal, onderwijs & communicatie (Etoc) van de Rijksuniversiteit Groningen. In schooljaar 2009-2010 heeft een (deels mislukt) pilotjaar plaatsgevonden. Gedurende het tweede (2010-2011) en het derde (2011-2012) schooljaar heeft de uitvoering van het experiment plaatsgevonden. In dit rapport worden de analyses en resultaten beschreven van de eerste en de tweede experimentele ronde.
  Originele taal-2English
  Uitgeverijs.n.
  Aantal pagina's0
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit