Schwung in het voortgezet onderwijs. Leon van Gelder en het individueel voortgezet onderwijs

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19 - 21
TijdschriftVernieuwing. Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding
Volume64
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 2005

Citeer dit