Screening for cardiovascular disease risk using traditional risk factor assessment or coronary artery calcium scoring: the ROBINSCA trial

Carlijn M van der Aalst, Sabine J A M Denissen*, Marleen Vonder, Jan Willem C Gratama, Henk J Adriaansen, Dirkjan Kuijpers, Rozemarijn Vliegenthart, Jeanine E Roeters van Lennep, Pim van der Harst, Richard L Braam, Paul R M van Dijkman, Rykel van Bruggen, Matthijs Oudkerk, Harry J de Koning

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
44 Downloads (Pure)

Zoekresultaten