Screening for collusion: A spatial statistics approach

Pim Heijnen*, Marco A. Haan, Adriaan R. Soetevent

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
68 Downloads (Pure)

Zoekresultaten