Screening for coronary artery calcium in a high-risk population: the ROBINSCA trial

Sabine Jam Denissen, Carlijn M van der Aalst, Marleen Vonder, Jan Willem C Gratama, Henk J Adriaansen, Dirkjan Kuijpers, Jeanine E Roeters van Lennep, Rozemarijn Vliegenthart, Pim van der Harst, Richard L Braam, Paul Rm van Dijkman, Matthijs Oudkerk, Harry J de Koning

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
92 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer2047487320932263
Pagina's (van-tot)1155-1159
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean journal of preventive cardiology
Volume28
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 23-aug.-2021

Citeer dit