Screening for coronary artery calcium in a high-risk population: the ROBINSCA trial

Sabine Jam Denissen, Carlijn M van der Aalst, Marleen Vonder, Jan Willem C Gratama, Henk J Adriaansen, Dirkjan Kuijpers, Jeanine E Roeters van Lennep, Rozemarijn Vliegenthart, Pim van der Harst, Richard L Braam, Paul Rm van Dijkman, Matthijs Oudkerk, Harry J de Koning

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
27 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer2047487320932263
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean journal of preventive cardiology
DOI's
StatusPublished - 17-jun-2020

Citeer dit