Screening op genetische afwijkingen van ROS1 maakt doelgerichte therapie mogelijk” in ROS1 mNSCLC: op de patiënt afgestemde sequentie van behandeling.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-6
Aantal pagina's3
TijdschriftSpecial-Pfizer editie
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2019

Citeer dit