Screening performance of consensus definition of fetal growth restriction inappropriately evaluated

Sanne J. Gordijn*, Wessel Ganzevoort

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)E22
  Aantal pagina's1
  TijdschriftLancet child & adolescent health
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusPublished - sep.-2018

  Citeer dit