Screeningsinstrument voor Dysfagie bij mensen met een Verstandelijke Beperking (SD-VB): ontwikkeling en eerste validering

Susanna van der Woude, Marloes Schüller-Korevaar, Nienke Verheij-Jansen, Andrea Fokkens, Alain D. Dekker

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  346 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Inleiding: mensen met een verstandelijke beperking (VB)
  hebben een verhoogd risico op dysfagie. Om – vaak ernstige
  – gevolgen zoals aspiratiepneumonie en luchtwegblokkade
  te voorkomen, is het tijdig vaststellen van dysfagierisico
  belangrijk. Periodiek screenen van alle cliënten door logopedisten
  is praktisch onhaalbaar. Snelle en eenvoudige
  screening door zorgverleners zou uitkomst bieden.
  Methode: deze studie bestond uit vier delen: 1) ontwikkeling
  van het Screeningsinstrument voor Dysfagie bij mensen
  met VB (SD-VB) op basis van literatuur, bestaande instrumenten
  en praktijkervaringen, 2) eerste validering bij een
  kleine steekproef (n=42), 3) verdere validering van een aangescherpte
  versie bij een grote steekproef (n=1064) en 4)
  optimalisering. Het SD-VB is ingevuld door zorgverleners en
  is in het kader van de validering afgezet tegen de door logopedisten
  veelgebruikte Dysphagia Disorder Survey (DDS).
  Resultaten: het SD-VB omvatte 8 items over risicofactoren
  en 20 items (deel 2 van het onderzoek)/21 items (deel 3 van
  het onderzoek) over eet- en drinkgedrag. De totaalscore
  vertoonde een sterke samenhang met de totaalscore op
  de DDS. Vergeleken met de dysfagieconclusie op de DDS,
  bleek dat een afkapwaarde van SD-VB=3 (deel 2) of SDVB=
  4 (deel 3) de beste sensitiviteit, specificiteit en voorspellende
  waarden gaven, allen hoger dan 70%. Items vormden
  samen een betrouwbare schaal (interne consistentie).
  Conclusie: de eerste resultaten suggereren dat het SD-VB
  een veelbelovend screeningsinstrument is om te gebruiken
  door zorgverleners. Een geoptimaliseerde en verder
  getoetste versie past in een periodiek werkproces met het
  SD-VB als eerste stap, gevolgd door diagnostiek door een
  logopedist (afhankelijk van de SD-VB-score), eet- en drinkadviezen
  en evaluatie.
  Vertaalde titel van de bijdrageScreening instrument for Dysphagia in people with Intellectual Disabilities (SD-ID): development and first validation
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)50-65
  Aantal pagina's16
  TijdschriftNTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 15-jun.-2021

  Citeer dit