Scripts, de voertuigen van kennis

Heleen Weyers, Donald van Tol

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

414 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageScripts, the hidden cargo of stories
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2
Pagina's (van-tot)24-50
Aantal pagina's27
TijdschriftRecht der Werkelijkheid
Volume35
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1-nov.-2014

Citeer dit