SDD: don't be selective in considering pros and cons

R. F. Benus, H. J. Harmsen, T. S. van der Werf*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

177 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1785-1786
Aantal pagina's2
TijdschriftIntensive Care Medicine
Volume36
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt.-2010

Citeer dit