Sealevel change in Mesolithic southern Scandinavia: Peter Moe Astrup (ed) 2018. Aarhus University Press, Jutland Archaeological Society, Aarhus. 207 pp. ISBN 978-87-93423-29-9

Hans Peeters*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)97-100
Aantal pagina's4
TijdschriftNorwegian archaeological review
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum8-apr-2020
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit