Search Behaviour, Transitions to Non-participation and the Duration of Unemployment

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)842-865
Aantal pagina's24
TijdschriftEconomic Journal
Volume100
Nummer van het tijdschrift402
DOI's
StatusPublished - sep-1990

Citeer dit