SEARCH FOR A 70-MS TRANSITION OF VERY LOW-ENERGY IN NB-90

P E M Huygen*, J van Klinken, V Lakshminarayana, Sietse van Netten, W Z Venema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)671-672
Aantal pagina's2
TijdschriftPhysical Review C
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1982

Citeer dit