SEARCH FOR INTERSTELLAR METHANE

RF KNACKE*, TR GEBALLE, KS NOLL, AT TOKUNAGA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)L67-L69
Aantal pagina's3
TijdschriftAstrophysical Journal
Volume298
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1985

Citeer dit