SEARCH FOR POLYTHIONATES IN CULTURES OF CHROMATIUM-VINOSUM AFTER SULFIDE INCUBATION

R STEUDEL*, G HOLDT, PT VISSCHER, H VANGEMERDEN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  39 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)432-437
  Aantal pagina's6
  TijdschriftArchives of Microbiology
  Volume153
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - apr-1990

  Citeer dit