Secondary school students' university readiness and their transition to university

Vertaalde titel van de bijdrage: De 'v' van vwo: Voorbereiding op de transitie naar de universiteit

Els van Rooij

Onderzoeksoutput

9959 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het vwo-diploma betekent dat iemand toelaatbaar is tot de universiteit, maar betekent dit ook dat die persoon er klaar voor is, oftewel over de benodigde eigenschappen beschikt om succesvol te zijn op de universiteit? Uitvalcijfers doen vermoeden dat dit niet automatisch het geval is: Een derde van de eerstejaarsstudenten gaat niet door naar het tweede jaar van de opleiding waaraan zij begonnen. In dit proefschrift onderzochten we welke vwo-leerlingkenmerken bijdragen aan een vlotte transitie van vwo naar universiteit en welke rol vwo-leraren spelen in het voorbereiden van leerlingen op de universiteit.
De resultaten lieten zien dat leerlingen die op het vwo nieuwsgieriger waren en meer wetenschappelijke interesse hadden meer vertrouwen erin hadden dat zij succesvol zouden zijn op de universiteit. Ook scoorden zij na de transitie hoger op motivatie en voelden zij zich meer thuis in de universitaire omgeving. Daarnaast bleek dat leerlingen die op het vwo meer inzet toonden en beter gebruik maakten van leerstrategieën succesvoller waren op de universiteit. Factoren als nieuwsgierigheid en wetenschappelijke interesse zijn dus belangrijk, maar factoren met betrekking tot daadwerkelijk studiegedrag – met name zelfregulerend leren – zijn noodzakelijk voor een goede aanpassing aan de universitaire leeromgeving.
Hoewel vwo-leraren universiteitsvoorbereiding als een belangrijke taak zagen, was hun rol klein en zelden expliciet. De rol bestond voornamelijk uit informatieverschaffing en minder uit het stimuleren van vaardigheden die leerlingen nodig hebben op de universiteit. De centrale examens en niet weten wat universiteiten van eerstejaarsstudenten verwachten vormden voor leraren een barrière om meer aandacht aan universiteitsvoorbereiding te besteden.
Vertaalde titel van de bijdrageDe 'v' van vwo: Voorbereiding op de transitie naar de universiteit
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van de Grift, Wim, Supervisor
  • Jansen, Ellen, Co-supervisor
Datum van toekenning15-mrt.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0416-5
Elektronische ISBN's978-94-034-0415-8
StatusPublished - 2018

Citeer dit