Security of supply and organizational change: A European challenge

L. Karsten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)21 - 35
TijdschriftJournal of European Studies. Literature and ideas from the Renaissance to the present
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2008

Citeer dit