Secutirisatie in de jaarrekening, transparante verslaggeving noodzakelijk voor herstel van vertrouwen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)26 - 31
TijdschriftFinance & Control
Volume2
StatusPublished - 2010

Citeer dit