SecYEG proteoliposomes catalyze the Delta psi-dependent membrane insertion of FtsQ

M. van der Laan, N. Nouwen, A.J.M. Driessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1659 - 1664
Aantal pagina's6
TijdschriftThe Journal of Biological Chemistry
Volume279
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit