Sederen of confronteren? Sedatie bij de tandheelkundige behandeling van volwassenen

M M Bildt*, H de Boer, J H Vermaire

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  26 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Wanneer patiënten om uiteenlopende redenen niet in staat zijn om diagnostiek of behandelingen te ondergaan, kan sedatie worden toegepast. Een psychologische aanpak en/of niet-farmacologische sedatie heeft de voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is, kan farmacologische sedatie worden overwogen. In principe wordt daarbij geen dieper sedatieniveau toegepast dan voor de patiënt noodzakelijk is om de behandeling te kunnen ondergaan en voor de behandelaar om deze te kunnen uitvoeren. Sedatie is gericht op het verminderen van onrust, angst en/of bewustzijnsverlaging, maar niet op pijnbehandeling. Daarvoor zal altijd adequate lokale anesthesie nodig blijven. De verschillende sedatieniveaus, indicatiegebieden en toegepaste sedativa in de tandheelkunde zullen worden belicht. De toepassing van farmacologische sedatie zal altijd per individuele situatie moeten worden afgewogen, binnen een totaal behandelplan dat gericht is op het duurzaam vergroten van de behandelbaarheid.
  Vertaalde titel van de bijdrageTo sedate or to confront?: Sedation in adult dental treatment
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)525-532
  Aantal pagina's8
  TijdschriftNederlands tijdschrift voor tandheelkunde
  Volume129
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusPublished - 8-nov.-2022

  Keywords

  • Adult
  • Humans
  • Conscious Sedation
  • Hypnotics and Sedatives/therapeutic use
  • Anxiety
  • Pain
  • Dental Care

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Sederen of confronteren? Sedatie bij de tandheelkundige behandeling van volwassenen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit