Seed germination: Ecological aspects - special issue editorial

J. T. M. Elzenga*, R. M. Bekker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3-5
Aantal pagina's3
TijdschriftPlant Biology
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2017

Citeer dit