SEGMENTAL UTERINE HORN REPLACEMENT IN THE RAT USING A BIODEGRADABLE MICROPOROUS SYNTHETIC TUBE

MF JONKMAN*, FM KAUER, P NIEUWENHUIS, [No Value] MOLENAAR

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)475-480
Aantal pagina's6
TijdschriftARTIFICIAL ORGANS
Volume10
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - dec-1986

Citeer dit