Selection of a Scaffold Material to Create a Novel Ectopic Transplantation Site for Islets of Langerhans

Alexandra M. Smink, Bart J. De Haan, Jeroen Kuipers, Ben N. G. Giepmans, Leendert Schwab, Marten A. Engelse, Aart A. Van Apel-Doorn, Eelco J. P. De Koning, Marijke M. Faas, Paul De Vos, Robbert De Graaf

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)A650-A650
Aantal pagina's1
TijdschriftDiabetes
Volume63
StatusPublished - jun-2014

Citeer dit