Selection of non-apoptotic, DNA intact spermatozoa: an approach to improve sperm fertilization potential

Tamer Mahmoud Said Mahmoud

Onderzoeksoutput

2146 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Land, Jolande, Supervisor
Datum van toekenning25-mrt-2009
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9780981185408
Elektronische ISBN's9789036737227
StatusPublished - 2009

Citeer dit