Selective α-Deuteration of Cinnamonitriles using D2O as Deuterium Source

Beibei Guo, Johannes G. de Vries*, Edwin Otten*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Selective α-Deuteration of Cinnamonitriles using D2O as Deuterium Source'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Keyphrases