Selective Pd-Catalyzed Oxidative Coupling of Anilides with Olefins through C-H Bond Activation at Room Temperature

Maarten D.K. Boele, Gino P.F. van Strijdonck, André H.M. de Vries, Paul C.J. Kamer, Johannes G. de Vries, Piet W.N.M. van Leeuwen

OnderzoeksoutputAcademic

586 Citaten (Scopus)
862 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American Chemical Society
Volume124
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 2002

Citeer dit