SELENIUM IN VITAMIN-E-DEFICIENT DIETS AND OCCURRENCE OF MYOPATHY AS A SYMPTOM OF VITAMIN-E-DEFICIENCY

CE HULSTAERT, [No Value] MOLENAAR, JJM DEGOEIJ, C ZEGERS, PL VANPIJPEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)91-94
Aantal pagina's4
TijdschriftNutrition and Metabolism
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1976

Citeer dit